KULA PLAZMOWA

3 marca, 2014 rit2 1

Kula pla­zmowa to urządze­nie mające cha­rak­ter zabawki zapew­nia­jącej ciekawy efekt wizualny. Jest ona wyposażona w szklaną kulą wypełnioną gazem o niskim ciśnieniu. Zwykle wykorzystuje się […]